SIGK 新日本異業種事業 協同組合

SIGK 新日本異業種事業協同組合は、異業種交流や外国人技能実習を通して
組合員様が取扱う商品や製品の販売で相互の発展を実現します。

Facebook
※準備中

 

HOME»  ギャラリー

ギャラリー

2019年12月 実習生研修風景


修了証書

 


クリスマス

 

入国

 
技能実習生歓迎会

 


 
技能実習生歓迎会       

 

           技能実習生夕食


   技能実習生宿泊寮

 


    入国オリエンテーション

 


     消防訓練


      講習風景

 


        消防訓練

 


      香取神宮


     佐原駅

 


     市内観光

 


    佐原の町並み

写真一覧2019年度 実習風景


     修了証書

 


      入国

 


    技能実習生歓迎会


    授業風景

 


     消防訓練

 


     市内観光


    研修風景

 


      入国

 


   技能実習生宿泊寮


    市内観光

 


     研修所前

 


    佐原駅

写真一覧2019年度  市内観光 


                   香取神宮

 


                  集合写真

 


                   集合写真

写真一覧2020年1月 2019年11月 技能実習修了証明書授与式


      授与式

 


       記念写真

 


        食事会


             授与式

 


          授与式

 

                                              食事会

         

写真一覧2019年6月 技能実習修了証明書授与式


                 授与式

 


                    記念写真

 


            食事会

写真一覧2019年度


                      入国

 


             技能実習生歓迎会

 


                佐原駅

 


                   消防訓練

 


                      講習風景

 


           技能実習生宿泊寮

 


  技能実習生帰国(成田空港)

 


     授業風景

 


                食事作り 
    

 


    修了証書

 


     入国

 


     消防訓練

 


     佐原駅

 


     入国

 


      消防訓練

 


   技能実習生歓迎会

 


    消防訓練

 


     修了証書

 

写真一覧2018年度


    研修所前

 


     研修所前

 


    授業風景

 


    消防訓練

 


    講習風景

 


    技能実習生歓迎会

 


      入国

 


    市内観光

 


    消防訓練

 


   技能実習生歓迎会

 


     食堂

 


    衛生講習

 


              入国

 


     秋祭り

 


      授業風景

 


     秋祭り

 


   技能実習生歓迎会

 

 


    法定講習

 

 


     授業風景

 


    技能実習生歓迎会

 


     夏祭り

 


     佐原駅 

 


       夏祭り

 


     消防訓練

 


    授業風景

 


    食堂

 


      入国

 


     佐原駅

 


    消防訓練

 


                 技能実習生宿泊寮

 


      入国  

 


     香取神宮

 


    修了証書

 


    消防訓練

 


    日本語研修

 

写真
    ラジオ体操

 

写真一覧2017年度 実習風景